Luật giao thông đường bộ

Luật giao thông đường bộ

Tất cả học viên và các trung tâm đào tạo lái xe các hạng: thi bằng lái xe A1, thi bằng lái xe máy, thi bằng lái xe A2, đều phải sát hạch thông qua bộ luật giao thông đường bộ này dưới dạng câu hỏi trắc nghiệm trên máy tính.

tai-lieu-hoc-tap-luat-giao-thong-duong-bo

Chương I – Những quy định chung của luật giao thông đường bộ

LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ DO QUỐC HỘI BAN HÀNH Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992...
tai-lieu-hoc-tap-luat-giao-thong-duong-bo

Chương II – Quy tắc giao thông đường bộ

Người điều khiển lái xe trên đường bộ cần xem các quy tắc giao thông đường bộ dưới đây và luật giao thông đường...
tai-lieu-hoc-tap-luat-giao-thong-duong-bo

Chương VII – Nội dung quản lý nhà nước về luật giao thông đường...

Chương 7 - Nội dung quản lý nhà nước về luật giao thông đường bộ Điều 84. Nội dung quản lý nhà nước về giao...
tai-lieu-hoc-tap-luat-giao-thong-duong-bo

Chương VIII – Điều khoản thi hành

Tiếp theo trong cuốn sách luật giao thông đường bộ, Chương VIII - Điều khoản thi hành luật giao thông đường bộ việt nam. Điều...
tai-lieu-hoc-tap-luat-giao-thong-duong-bo

Chương VI – Vận tải đường bộ

Chương VI - Vạn tải đường bộ các bạn có thể xem chi tiết luật giao thông đường bộ việt nam ngay dưới đây! Mục...
tai-lieu-hoc-tap-luat-giao-thong-duong-bo

Chương V – Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ

Chương V - Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ việt nam. Hãy xem ngay luật giao thông đường bộ...
tai-lieu-hoc-tap-luat-giao-thong-duong-bo

Chương IV – Phương tiện tham gia giao thông đường bộ

Tiếp tục trong cuốn sách luật giao thông đường bộ chương IV - Phương tiện tham gia giao thông đường bộ việt nam. Bạn...
tai-lieu-hoc-tap-luat-giao-thong-duong-bo

Chương III – Kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Tiếp tục trong cuốn sách luật giao thông đường bộ chương 3 - Kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ việt nam. Bạn...