Lịch thi bằng lái xe máy A1 tháng 11 mới cập nhật

0
482

Thông báo lịch thi bằng lái xe máy tháng 11 năm 2015

* Tại sân thi số 243 Khuất Duy Tiến

+ Sáng: 8

+ Chiều: 8, 12, 13, 15

* Tại sân thi số 101 Tô Vĩnh Diện

+ Sáng: 1, 7, 19

+ Chiều: 29

* Tại sân thi dưới Định Công trường 17

+ Sáng: 28

+ Chiều: 1, 8, 15, 17, 22, 29

* Tại sân thi Đại Học Công Nghiệp

+ Chiều: 1, 14

Lịch thi bằng lái xe máy tháng 11 như trên học viên xem chi tiết lịch thi và liên hệ đăng kí.

Lịch thi bằng lái xe máy A1 tháng 11 mới cập nhật
Đánh giá bài viết