Lịch thi bằng lái xe máy trong tháng 9 năm 2015

Thông báo lịch thi bằng lái xe máy trong tháng 9 năm 2015

* Tại sân thi số 243 Khuất Duy Tiến

+ Sáng: 11, 19, 28

+ Chiều: 18

* Tại sân thi số 101 Tô Vĩnh Diện

+ Sáng: 17, 24

+ Chiều: 13, 18, 25

* Tại sân thi dưới Định Công trường 17

+ Sáng: 11, 26

+ Chiều: 13, 20,

* Tại sân thi Đại Học Công Nghiệp

+ Sáng: 27

+ Chiều: 19

Lịch thi bằng lái xe máy trong tháng 9 năm 2015
Đánh giá bài viết