Luật giao thông đường bộ

Luật giao thông đường bộ

Tất cả học viên và các trung tâm đào tạo lái xe các hạng: thi bằng lái xe A1, thi bằng lái xe máy, thi bằng lái xe A2, đều phải sát hạch thông qua bộ luật giao thông đường bộ này dưới dạng câu hỏi trắc nghiệm trên máy tính.

tai-lieu-hoc-tap-luat-giao-thong-duong-bo

Chương II – Quy tắc giao thông đường bộ

Người điều khiển lái xe trên đường bộ cần xem các quy tắc giao thông đường bộ dưới đây và luật giao thông đường bộ việt nam. Điều 9. Quy tắc chung 1. Người tham gia...
tai-lieu-hoc-tap-luat-giao-thong-duong-bo

Chương VIII – Điều khoản thi hành

Tiếp theo trong cuốn sách luật giao thông đường bộ, Chương VIII - Điều khoản thi hành luật giao thông đường bộ việt nam. Điều 88. Hiệu lực thi hành 1. Luật này có hiệu lực...
tai-lieu-hoc-tap-luat-giao-thong-duong-bo

Chương IV – Phương tiện tham gia giao thông đường bộ

Tiếp tục trong cuốn sách luật giao thông đường bộ chương IV - Phương tiện tham gia giao thông đường bộ việt nam. Bạn đọc hãy xem thêm bên dưới. Điều 53. Điều kiện tham...
tai-lieu-hoc-tap-luat-giao-thong-duong-bo

Chương III – Kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Tiếp tục trong cuốn sách luật giao thông đường bộ chương 3 - Kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ việt nam. Bạn đọc hãy xem ngay dưới đây! Điều 39. Phân loại đường...
tai-lieu-hoc-tap-luat-giao-thong-duong-bo

Chương VI – Vận tải đường bộ

Chương VI - Vạn tải đường bộ các bạn có thể xem chi tiết luật giao thông đường bộ việt nam ngay dưới đây! Mục 1 HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ Điều 64. Hoạt động vận...
tai-lieu-hoc-tap-luat-giao-thong-duong-bo

Chương I – Những quy định chung của luật giao thông đường bộ

LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ DO QUỐC HỘI BAN HÀNH Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo...
Tổng hợp các biển báo giao thông đường bộ

Tổng hợp biển báo luật giao thông đường bộ

Dưới đây là hệ thống các biển báo luật giao thông đường bộ việt nam. Gồm có các biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển báo hiệu lệnh, biển chỉ dẫn, biển phụ...
tai-lieu-hoc-tap-luat-giao-thong-duong-bo

Chương V – Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ

Chương V - Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ việt nam. Hãy xem ngay luật giao thông đường bộ dưới đây! Điều 58. Điều kiện của người lái xe tham...
tai-lieu-hoc-tap-luat-giao-thong-duong-bo

Chương VII – Nội dung quản lý nhà nước về luật giao thông đường...

Chương 7 - Nội dung quản lý nhà nước về luật giao thông đường bộ Điều 84. Nội dung quản lý nhà nước về giao thông đường bộ 1. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch và...

Tải sách luật giao thông đường bộ

Dưới đây bao gồm rất nhiều sách pháp luật chung của nhà nước việt nam. Bạn có thể tải sách pháp luật nói chung, luật giao thông đường bộ nói riêng. Học viên hãy tải...