Tài liệu ôn thi

Tài liệu ôn thi

Trong chuyện mục tài liệu ôn thi sẽ đưa ra các bộ đề thi bằng lái xe máy dành cho học viên ôn thi lý thuyết lái xe. Hãy vào đây xem thông tin khóa học thi bằng lái xe A1 ở tại hà nội.

de-thi-thu-ly-thuyet-lai-xe-hang-a1-trac-nghiem-online

Đề 1: Thi thử lý thuyết trắc nghiệm hạng A1 online

I/ Hướng dẫn thi thử đề thi bằng lái xe máy đề 1 1. Trong đề thi chính thức bạn làm 1 đến 20 câu hỏi ( trong thời gian 15 phút) đạt 16 –...
150-cau-hoi-thi-bang-lai-xe-may-hang-a1

150 câu hỏi thi bằng lái xe máy A1 mới nhất

150 câu hỏi thi bằng lái xe A1 gồm cả đáp án rất chi tiết. Bộ câu hỏi chuẩn do Sở GTVT đưa ra nhằm giúp học viên ôn thi để đạt được phần...
thi-thử-bằng-lái-xe-máy-a1-online-2016

Cấu trúc đề thi thử bằng lái xe máy A1 online 2016

Phiên bản mới bộ đề thi thử bằng lái xe máy A1 online 2016 toàn tập được nhiều học viên lựa chọn để ôn thi lái xe hạng A1 năm 2016. Giới thiệu: Bộ đề...
bo-de-thi-bang-lai-xe-may-a1-moi-nhat

Trọn bộ đề thi trắc nghiệm bằng lái xe máy A1

Trắc nghiệm bằng lái xe máy A1 đã phát hành trọn bộ đề thi trắc nghiệm bằng lái xe máy A1 mới cập nhật. Hãy xem và thi thử ngay hôm nay đề trắc...
de-thi-thu-ly-thuyet-lai-xe-hang-a1-trac-nghiem-online

Đề 8: Thi thử lý thuyết trắc nghiệm hạng A1 online

I/ Hướng dẫn thi thử đề thi bằng lái xe máy đề 8 1. Trong đề thi chính thức bạn làm 1 đến 20 câu hỏi ( trong thời gian 15 phút) đạt 16 -...
de-thi-thu-ly-thuyet-lai-xe-hang-a1-trac-nghiem-online

Đề 7: Thi thử lý thuyết trắc nghiệm hạng A1 online

I/ Hướng dẫn thi thử đề thi bằng lái xe máy đề 7 1. Trong đề thi bằng lái xe A1 chính thức bạn làm 1 đến 20 câu hỏi ( trong thời gian 15...
de-thi-thu-ly-thuyet-lai-xe-hang-a1-trac-nghiem-online

Đề 6: Thi thử lý thuyết trắc nghiệm hạng A1 online

I/ Hướng dẫn thi thử đề thi bằng lái xe máy đề 6 1. Trong đề thi bằng lái xe A1 chính thức bạn làm 1 đến 20 câu hỏi ( trong thời gian 15...
de-thi-thu-ly-thuyet-lai-xe-hang-a1-trac-nghiem-online

Đề 5: Thi thử lý thuyết trắc nghiệm hạng A1 online

I/ Hướng dẫn thi thử đề thi bằng lái xe máy đề 5 1. Trong đề thi bằng lái xe máy bạn làm 1 đến 20 câu hỏi ( trong thời gian 15 phút) đạt...
de-thi-thu-ly-thuyet-lai-xe-hang-a1-trac-nghiem-online

Đề 4: Thi thử lý thuyết trắc nghiệm hạng A1 online

I/ Hướng dẫn thi thử đề thi bằng lái xe máy đề 4 1. Trong đề thi bằng lái xe máy chính thức bạn làm 1 đến 20 câu hỏi ( trong thời gian 15...
de-thi-thu-ly-thuyet-lai-xe-hang-a1-trac-nghiem-online

Đề 3: Thi thử lý thuyết trắc nghiệm hạng A1 online

I/ Hướng dẫn thi thử đề thi bằng lái xe máy đề 3 1. Trong đề thi chính thức bạn làm 1 đến 20 câu hỏi ( trong thời gian 15 phút) đạt 16 -...