header

Thibanglaixemay.info

Hệ Thống Thi Thử Lý Thuyết Online Toàn Quốc

Trung tâm hỗ trợ các đề thi thử theo chuẩn Bộ GTVT đã bao gồm đáp án. Giúp học viên tham khảo và thi thử bằng lái xe máy và ô tô. Hướng dẫn các quy trình thi sát hạch lái xe toàn hà nội.

Các loại bằng lái xe mới nhất hiện nay ở Việt Nam

Tùy theo nhu cầu sử dụng xe của mỗi người mà chúng ta đăng ký thi cấp bằng lái xe. Dưới đây là danh sách các loại bằng lái xe tại Việt Nam.
- Hạng A1, A2, A3, A4
- Hạng B1, B2
- Hạng C
- Hạng D
- Hạng E
- Hạng F, FB2, FC, FD, FE

Danh sách địa điểm thi sát hạch trên toàn Tp. Hà Nội